Akcija uz svako DWM12000 vitlo pokrivac – navlak i 8T koturaca upola cene