Električne dizalice

 

Dizalice namenjene za dizanje tereta do 12m visine u domaćinstvu, zanatstvu, građevini i industriji. Rade na monofaznu struju 220V. Popularno se nazivaju dizalica vrabac.

 

DWI 125/250

Najmanja i najpovoljnija dizalica u ponudi. Diže 125kg na visinu od 12m ili 250kg na visinu od 6m. Dolazi u paketu sa koturačom, prekidačem, sigurnosnim prekidačem na komandi i sigurnosnim prekidačem za krajnji položaj. Za upotrebu u domaćinstvu i manjim radionicama.

Masa:                                        11,5kg
Vučna sila jednostruko:      125 kg
Vučna sila dvostruko:          250 kg
Visina dizanja:                      12 m/6 m
Kočnica:                                 automatska
Prekidači za isključivanje: prekidač krajnjeg položaja i prekidač u slučaju opasnosti
Daljinska komanda:            na kabal gore i dole
Cena:                                        110e + PDV

 

 

DWI 300/600

Diže 300kg na visinu od 12m ili 600kg na visinu od 6m. Dolazi u paketu sa koturačom, prekidačem, sigurnosnim prekidačem na komandi i sigurnosnim prekidačem za krajnji položaj.

Za upotrebu u domaćinstvu i manjim radionicama, kao i zanatskim i građevinskim radovima manjeg inteziteta i učestanosti.

DWI 400-800Masa:                                        17,5kg
Vučna sila jednostruko:      300 kg
Vučna sila dvostruko:          600 kg
Visina dizanja:                      12 m/6 m
Kočnica:                                 automatska
Prekidači za isključivanje: prekidač krajnjeg položaja i prekidač u slučaju opasnosti
Daljinska komanda:            na kabal gore i dole
Cena:                                        190e + PDV

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K8-Dj9VXppI 300-600

 

DWI 400/800

Diže 300kg na visinu od 12m ili 600kg na visinu od 6m. Dolazi u paketu sa koturačom, prekidačem, sigurnosnim prekidačem na komandi i sigurnosnim prekidačem za krajnji položaj.

Za upotrebu u domaćinstvu srednjim radionicama, kao i zanatskim i građevinskim radovima srednjeg inteziteta i učestanosti.

 

DWI 400-800Masa:                                        19,5kg
Vučna sila jednostruko:      400 kg
Vučna sila dvostruko:          800 kg
Visina dizanja:                      12 m/6 m
Kočnica:                                 automatska
Prekidači za isključivanje: prekidač krajnjeg položaja i prekidač u slučaju opasnosti
Daljinska komanda:            na kabal gore i dole
Cena:                                        205e + PDV

 

 

 

 

DWI 125/250 DWI 300/600 DWI 400/800
Namena: Domaćinstva, manje radionice domaćinstva, manje radionice, zanatski i građevinski radovi manjeg inteziteta i učestalosti domaćinstva, srednje radionice, zanatski i građevinski radovi srednjeg inteziteta i učestalosti
Masa uređaja: 11kg 17,5kg 19,5kg
Napon: 220V 220V 220V
Vučna sila jednostruko: 125kg 300kg 400kg
Vučna sila dvostruko: 250 kg 600kg 800kg
Visina dizanja jednostruko: 12 m/6 m 12m/6m 12m/6m
Kočnica:  automatska automatska  automatska
Prekidači za isključivanje:  prekidač krajnjeg položaja i prekidač u slučaju opasnosti
Daljinska komanda: na kabal gore i dole
Cena: 110e + PDV 190e + PDV 205e + PDV

 

Profesinalna dizalica

DWI 500/990

Za razliku od predhodnih, ova dizalica je namenjena za profesionalnu namenu u građevini. Sila dizanja je 500kg jednostruko na 12m vsine ili 1000kg kada se diže dvostruko tj. preko koturače.

Dolazi u paketu sa koturačom, prekidačem, sigurnosnim prekidačem na komandi i sigurnosnim prekidačem za krajnji položaj.

Njena masa od 40kg je duplo veća od 19,5kg dizalice 400/800 iako nazivna sila dizanja je za 20% veća, što govori da je urađena da traje i da podnese učestaliju upotrebu.

 

 

Masa:                                        40kg
Vučna sila jednostruko:      500 kg
Vučna sila dvostruko:          1000 kg
Visina dizanja:                      12 m/6 m
Kočnica:                                 automatska
Prekidači za isključivanje: prekidač krajnjeg položaja i prekidač u slučaju opasnosti
Daljinska komanda:            na kabal gore i dole
Cena:                                        330e + PDV

 

 

 

 

 

 

KONZOLA  1000/750

 

konzola za dizalicu

Služi za montažu dizalice i odklon i rotaciju oko vertikalne ose.

Nosivost : 1000/ 750kg
Cena :        80e + PDV